Sędziowie z Kościana protestują

14 lutego weszła w życia nowelizacja ustaw Prawo o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym nazywana potocznie ustawą kagańcową. Sędziowie z Kościana protestują przeciw zmianom.

Nowe przepisy są krytykowane przez środowisko prawnicze. Do protestu przyłączyli się również kościańscy sędziowie. Na stronie Sądu Rejonowego w Kościanie w czwartek ukazało się oświadczenie dotyczące ustawy. Oświadczenie opatrzono wspólnym zdjęciem sędziów.

Treść oświadczenia:
„Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Kościanie stanowczo sprzeciwia się wchodzącym jutro w życie regulacjom tzw. ustawy kagańcowej. Zwłaszcza przepisom naruszającym konstytucyjne prawo sędziów do prywatności, likwidującym de facto samorząd sędziowski, a nade wszystko ograniczającym niezawisłość sędziowską. Domagamy się respektowania trójpodziału władzy, co oznacza wykonywanie orzeczeń sądowych, w tym wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także – niedopuszczalność podporządkowywania władzy sądowniczej pozostałym władzom. Informujemy, że w reakcji na opisaną sytuację pięcioro sędziów SR w Kościanie zdecydowało o wstąpieniu do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Zobowiązujemy Prezesa SR w Kościanie do opublikowania uchwały na stronie internetowej sądu i przesłania jej Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu.”