Ścieżka z Katarzynina do Choryni w przyszłym roku

Zakończyła się budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Racotu do Katarzynina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Z początkiem wiosny inwestycja będzie kontynuowana do Choryni.

Droga rowerowa Racot-Katarzynin

Pomimo, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nie otrzymał dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kontynuację inwestycji, jej realizacja nie jest zagrożona.

– Dwuczęściowy plan na wykonanie ścieżki na odcinku Racot-Katarzynin, a następnie Katarzynin-Choryń był uzgodniony już dawno, a gmina Kościan finansuje to zadanie wspólnie z samorządem województwawyjaśnia wójt Andrzej Przybyła. – Koszty związane z inwestycją w pierwszym etapie ponieśliśmy w większym stopniu my, a w drugiej części będzie to już po 50 procent.

Prace rozpoczną się w marcu, a do wakacji ścieżka powinna być gotowa. Z kolei budowa pierwszej części zakończyła się z początkiem grudnia. Ścieżka o długości 1303 m ma nawierzchnię bitumiczną. Inwestycja wymagała uformowania wyniesionej skarpy, ponadto wybudowano zjazdy na pola uprawne oraz zamontowano bariery ochronne. Wartość prac wyniosła nieco ponad 1 mln 175 tys. zł, z czego gmina przeznaczyła na to zadanie 1 mln zł.

Fot. Maciej Sibilak