Ścieżka w okolicy Łazienek utwardzona [ZDJĘCIA]

Zakończyła się miejska inwestycja polegająca na utwardzeniu ścieżki od ulicy Torowej do kładki na targowisku oraz od siłowni plenerowej do jazu przy Kanale Obry. To popularny szlak użytkowany przez pieszych i rowerzystów.

Prace w ramach zadania ”Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap X” wykonała Firma Usługowo-Handlowa „SOB-BRUK” Adam Sobiech z Kościana za kwotę nieco ponad 78 tys. zł. Utwardzona ścieżka ma szerokość 3 m i składa się od spodu z warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem i na wierzchu przykrytej  łamanym kruszywem kamiennym. Zadanie obejmowało również plantowanie terenu przyległego do ścieżek wraz z humusowaniem i zasianiem trawy.

W planach jest również wybudowanie energooszczędnego oświetlenia przy siłowni zewnętrznej. – To jest niezwykle uczęszczany szlak od pawilonu Społem przy ul. Piłsudskiego na Łazienki i dalej koło ogródków działkowych w stronę ulicy Łąkowej, a następnie na Gurostwo. To taki skrót dla rowerzystów bardzo przez nich uczęszczany, jak i pieszych, dlatego cieszy fakt, że udało się zrealizować tę inwestycję – podkreślał podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Dodajmy, że za jazem w stronę hali na Łazienkach ścieżka wykonana została wcześniej z podobnego kruszywa. Z kolei poruszając się tą drogą w przeciwnym kierunku, czyli od siłowni do mostku pod wiaduktem kolejowym, taka nawierzchnia kończy się na mostku. Po jego przejściu kierując się w stronę Targowiska i dalej do ul. Piłsudskiego ścieżka jest już taka jak dotychczas, czyli z materiału przypominającego wyglądem grafitowy miał.

Fot. Milena Waldowska