Sanepid w Kościanie apeluje o rozsądek podczas Wielkanocy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie apeluje o odpowiedzialne zachowanie w okresie Świąt Wielkanocnych i przypomina o obowiązujących zasadach.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie.

Wprowadzone ograniczenia służą ochronie zdrowia i życia ogółu obywateli. Każdy powinien pamiętać o stosowaniu środków ochrony indywidualnej, higienie rąk i unikaniu dużych skupisk ludzi.

Każda osoba jest zobligowana przepisami prawa do współpracy z inspekcją sanitarną. W czasie przeprowadzanych wywiadów epidemiologicznych należy podawać wszystkie istotne informacje.

Ponadto Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina, że osoba skierowana na kwarantannę może pracować w formie zdalnej. Jeśli nie jest to możliwe – wówczas ma prawo do świadczenia chorobowego. Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawcę lub ZUS za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja z systemu EWP, w związku z tym należy poinformować swojego pracodawcę telefonicznie lub mailowo o kwarantannie lub izolacji.

Na test można zgłosić się również w trakcie kwarantanny. W takiej sytuacji wolno wyjść z miejsca odbywania kwarantanny wyłącznie do punktu wymazowego i od razu po wykonaniu testu do niego powrócić. Dla osób, które są niesamodzielne, w przypadku konieczności wykonania testu uprawniony lekarz może zlecić wykonanie testu zespołowi karetki wymazowej.