Sana podsumowała rok

Podziękowania i nagrody, absolutorium dla zarządu i wprowadzenie kilku nowych osób do zarządu – to bilans zebrania sprawodawczo-wyborczego klubu.

sanaZebranie Ludowego Klubu Sportowego Sana Kościan miało miejsce 29 maja w salce znajdującej się przy stadionie miejskim. Udział wzięły w nim 23 osoby, co stanowi 59 proc. wszystkich członków klubu.

Zebranie było okazją do podsumowania całego roku pracy, oceny pracy zawodników i zarządu, a także wyboru nowego zarządu. Jednomyślnie cały zarząd z prezesem Romanem Talikadze na czele otrzymał absolutorium. Na kolejną kadencję 2017-2021 wprowadzono jednak pewne zmiany osobowe. I tak ze stanowiska wiceprezesa zrezygnowała Anna Szymanowska, pełniąca tę funkcję przez dwie poprzednie kadencje. Jej miejsce zajął Radosław Bobkiewicz. Z kolei rolę sekretarza klubu przyjęła Magdalena Cwojdzińska. Z nowych osób w zarządzie pojawiła się także Iwona Stróżyńska i Sławomir Szwarc.

Miłym punktem obrad było wręczenie wyróżnień zawodnikom, którzy odnieśli największe sukcesy w minionym roku. Dyplomy otrzymała szóstka tenisistów stołowych za awans do wyższej klasy rozgrywkowej (z IV Ligi Grupy B Okręgu Leszczyńskiego do Grupy A). Ponadto specjalne podziękowanie otrzymali biegacze: Dominik Marcinkowski, Sebastian Wasielewski i Daniel Bosy.