Samorząd Kościana dowiezie na szczepienie

Urząd Miejski Kościana, wzorem gmin Czempiń i Śmigiel, zorganizuje transport do punktów szczepień dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Usługa transportu przeznaczona jest dla mieszkańców Kościana, którzy są już umówieni na konkretny termin na szczepienie. Ponadto, muszą spełnić jeden z warunków:
– być osobą niepełnosprawną, czyli posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
– mieć obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić chęć przejazdu pod numerem telefonu 500 014 886 w godzinach od 7:30 do 14:00 (poniedziałek-piątek) nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym przejazdem.

Przewozy będą się odbywały na umówioną godzinę do wskazanego punktu szczepień, a chęć skorzystania z usługi należy zgłaszać każdorazowo – osobno dla pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Z kolei odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd.