Rynek w Kościanie po inwentaryzacji

Jeszcze w listopadzie nastąpi spisanie protokołu z wykonanej inwentaryzacji Rynku w Kościanie. Następnie miasto rozpocznie przygotowania do przetargu na nowego wykonawcę, który dokończy remont.

Przypomnijmy, że prace na Rynku stanęły w sierpniu po tym jak wykonawca, czyli spółka Polskie Surowce Skalne opuścił plac budowy. Po rozmowach pomiędzy miastem a firmą strony zdecydowały o odstąpieniu od umowy. W związku z tym konieczne było przeprowadzenie inwentaryzacji z obecnego stanu robót. – Trochę to trwało, ale musieliśmy rozliczyć wszystko skrupulatnie, co do złotówkitłumaczy Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza Kościana. Tak się stało i nie musimy wykonawcy już nic dopłacać. Rozchodzimy się uznając, że wszystko zostało rozliczone.

Teraz zadanie w całości dokończy nowy wykonawca wyłoniony w przetargu. – Jeden z podwykonawców nie był  zainteresowany kontynuacją prac. Z tego powodu nie podejmowaliśmy już rozmów z podwykonawcami, a zadanie  dokończy inna firma.

Z kolei podwykonawca odpowiedzialny za fontannę wykonał ją już prawie w całości, brakuje tylko zamontowania dysz, które zdążył zakupić. W związku z tym w przetargu znajdzie się wskazanie, by przy montażu korzystać ze zmagazynowanych już urządzeń.
Co do terminów, trudno na tym etapie wskazywać jakiekolwiek. Po ogłoszeniu przetargu firmy muszą mieć czas na składanie ofert. Pozostaje mieć nadzieję, że zgłoszą się chętni i proces pójdzie sprawnie.