Ruszyły zapisy na Mistrzostwa w Zieleńcu

Po raz dziewiętnasty odbędą się Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu. Zapisy właśnie ruszyły.

Zawody zaplanowano tradycyjnie na pierwszą sobotę marca. Chętnych do wzięcia udziału w zimowej rywalizacji nigdy nie brakowało, a teraz tym bardziej – po rocznej przerwie związanej z covidem – na pewno wiele osób będzie chciało wystartować.

Zgodnie z regulaminem w Mistrzostwach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie powiatu kościańskiego. W sportowej rywalizacji może wziąć udział maksymalnie 250 osób. Zgłoszenia przyjmowane są od 2 do 25 lutego, a o przyjęciu decyduje kolejność z dokonaną opłatą startową.

Zapisu dokonuje się przedkładając wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia zawodnika oraz dowód uiszczenia opłaty startowej w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38,  I piętro, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Wysokość opłaty startowej: 100 zł – dorośli; 80 zł – młodzież szkół ponadpodstawowych i studenci (należy przedstawić legitymację); 60 zł – dzieci, młodzież szkół podstawowych (należy przedstawić legitymację). Opłatę startową należy wpłacić na rachunek: Powiatowy Szkolny Związek  Sportowy w Kościanie, 46 8666 0004 0110 3222 2000 0001.

Pozostałe szczegóły organizacyjne można znaleźć w regulaminie Mistrzostw dostępnym na stronie powiatu kościańskiego. Zainteresowani zawodami mogą kontaktować się z panią Beatą Ratajczak z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie. Numery telefonów: 065 512 70 67, 512 74 33, wew. 28.

Mistrzostwa odbędą się w sobotę, 5 marca. Start godzina 10.30. Wyciąg Grapa G 10. Głównym organizatorem jest Starosto Powiatowe w Kościanie, a współorganizatorami: Gmina Miejska Kościan, Gmina Kościan, Gmina  Śmigiel, Gmina Czempiń, Gmina Krzywiń i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie.