Rusza budowa ulic w gminie Kościan

Wkrótce ma się rozpocząć planowana inwestycja drogowa w gminie Kościan obejmująca budowę ulic Wielichowskiej i Krótkiej w miejscowości Pelikan. Ponadto trwa postępowanie przetargowe dotyczące ul. Torowej w Starych Oborzyskach.

Fot. Google Maps

Ulice Wielichowska i Krótka w Pelikanie łączą się z drogą powiatową. Obecnie obie mają nawierzchnię gruntową.

W ramach zadania na ul. Wielichowskiej zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości jezdni 5,5 m i długości 1030 m. Z kolei ul. Krótka zostanie pokryta betonową kostką brukową o szerokości 5 m i długości 285 m. Ponadto wzdłuż ul. Wielichowskiej powstanie chodnik o szerokości 2 m i długości 850 m, zjazdy indywidualne i publiczne oraz miejsca postojowe. Inwestycja zakłada również wybudowanie kanalizacji deszczowej. Przewidziano także wymianę opasek nawiercających i zasuw odcinających na istniejących przyłączach wody. Całość uzupełni budowa nowego oświetlenia ulicznego o łącznej długości 1455 m z 39 słupami aluminiowymi i oprawami LED.

Zadanie wykona Firma Usługowo-Remontowa JAR-BUD Jarosław Daś z Widziszewa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę spośród siedmiu innych, opiewającą na kwotę 4 mln 150 tys.  zł.

Trwają także przymiarki do budowy ul. Torowej w Starych Oborzyskach, która również jest drogą gruntową. Dla tej drogi przewiduje się nawierzchnię z kostki brukowej, zjazdy, chodnik oraz miejsca parkingowe. Ogłoszono przetarg na realizację tej inwestycji, a termin składania ofert obowiązuje do 4 marca.