Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w Kościanie

Uczniowie 1 września powitali uroczyście szkołę. Rozpoczęcie roku w dobie epidemii miało nieco inny niż zawsze charakter, ale uczniowie byli bardzo zadowoleni, w tym licealiści z "Kolberga" w Kościanie.

W I Liceum Ogólnokszałcącym im. Oskara Kolberga były aż cztery rozpoczęcia, bowiem uczniowie poszczególnych roczników zostali podzieleni na grupy, a każda swoją uroczystość miała o innej godzinie. Ponadto obowiązywały wszystkich maseczki i dezynfekcja rąk przed wejściem.

Nauka również odbywać będzie się w wyjątkowy sposób. Zrezygnowano bowiem z sal dedykowanych poszczególnym przedmiotom, a zamiast tego poszczególne klasy większość lekcji będą miały w przydzielonej dla miej sali. W miejscach ogólnodostępnych wymagane będą maseczki, podobnie jak we wszystkich szkołach na terenie powiatu kościańskiego. W każdej szkole znajdują się również dozowniki z płynami do dezynfekcji.

Z kolei w Zespole szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w hali sportowej zorganizowano dla uczniów wszystkich klas pierwszych. Starsi uczniowie spotykali się natomiast tylko w gronie kolegów z własnej klasy i z wychowawcą.

Zdjęcia: Michał Liwerski