Rowerem po mieście

Z inicjatywą usprawnienia ruchu rowerowego w Kościanie wyszedł radny miejski Zbigniew Majchrzak. Powołany zespół opracował zmiany na osiach komunikacji północ-południe mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie komunikacji.

Nowe zasady obowiązujące w ruchu rowerowym w mieście oraz propozycje zmian:

ul. Kościuszki: od 2 października ruch rowerowy w stronę ronda Solidarności odbywa się jezdnią, a nie jak do tej pory za UM chodnikiem. W przeciwnym kierunku – czyli od ronda do Rynku – rowerzyści mają obowiązek poruszać się chodnikiem.

Rejon ulic Wrocławskiej, Strzeleckiej i Marcinkowskiego: wzdłuż Bulwaru Kościańskiego wprowadzono czerwone pasy ułatwiające przejazd rowerzystów przez jezdnię. Zaproponowano także przeniesienie ruchu rowerowego z ul. Nadobrzańskiej na Wały Żegockiego.

ul. Maya: planowana jest ścieżka pieszo-rowerowa na istniejącym chodniku wzdłuż boiska, która ma ułatwić przede wszystkim bezpieczny dojazd do szkoły.

ul. Dworcowa: ruch rowerowy będzie kierowany po chodnikach zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy ruchu samochodowego.

ul. Północna: wprowadzono dodatkowe oznakowanie poziome na chodniku umożliwiające przejazd do Szkoły nr 4.

Ponadto odnowione zostało oznakowanie ścieżek rowerowych w mieście. Zarządcy ruchu przypominają, iż na ulicach Śmigielskiej, Surzyńskiego i Poznańskiej, gdzie ścieżki rowerowe znajdują się po obu stronach ulicy, ruch rowerowy odbywa się prawą stroną, a jazda pod prąd jest niedozwolona.

Zwrócono się także do właścicieli marketów z prośbą o możliwość oznakowania na wjazdach do posesji ostrzeżeń, tak aby zapewnić pieszym i rowerzystom bezpieczeństwo w tych newralgicznych i uczęszczanych punktach.

Przy okazji skierowano apel do mieszkańców o składanie propozycji rozwiązań mających na celu ułatwienia w komunikacji rowerowej w mieście.