Rocznica rozstrzelań w lasku w Kurzej Górze

9 listopada 1939 roku specjalne komando niemieckiej policji bezpieczeństwa z Poznania wywiozło z Kościana 21 osób do lasu kurzogórskiego, gdzie dokonano egzekucji. Dziś gmina Kościan oddała hołd poległym.

Tuż po wybuchu II wojny światowej Niemcy aresztowali wielu mieszkańców ówczesnego powiatu kościańskiego: powstańców wielkopolskich, właścicieli ziemskich, urzędników, rzemieślników, inteligencję, rolników i uczniów. Większość z nich została wskazana przez ludność pochodzenia niemieckiego jako osoby wrogie i niebezpieczne. Po długotrwałych aresztowaniach część uwięzionych wywieziono do obozów, a innych stracono przez rozstrzelanie w wielu miejscowościach Wielkopolski, w tym w Kościanie i w okolicach.

To, w którym miejscu w Kurzej Górze zginęli mieszkańcy Ziemi Kościańskiej wskazał krzyż wyryty na drzewie. Miejsce egzekucji zostało upamiętnione w 1964 roku, kiedy to na leśnej polanie stanął głaz i tablica pamiątkowa, odnowiona kilka lat temu.

W 81 rocznicę tamtych wydarzeń przedstawiciele samorządu gminy Kościan zapalili znicze w miejscu pamięci i postawili kwiaty.

W lesie kurzogórskim zginęli:
Bartłomiej Adamczewski, robotnik z Wonieścia
– Władysław Byra, kupiec z Bielewa
– Józef Dratwiński, inkasent ze Śmigla
– Jan Frąckowiak, robotnik z Czempinia
– Franciszek Jajcygrał, plutonowy Wojska Polskiego z Ostrowa
– Stanisław Janowski, rolnik z Bielewa
– Wojciech Leśny, murarz z Przysieki Starej
– Antoni Łakomy, uczeń rzeźnicki z Wielichowa
– Antoni Łakomy, urzędnik ze Starego Bojanowa
– Franciszek Łęcki, uczeń rzeźnicki ze Starego Bojanowa
– Franciszek Majorek, robotnik z Bronikowa
– Franciszek Matuszak, ogrodnik z Parska
– Jan Nowaczyk, robotnik z Wonieścia
– Władysław Pawłowski, handlarz z Bojanic
– Jan Pudlicki, robotnik z Kokorzyna
– Leon Toporski, robotnik z Witobela
– Bolesław Wiórek, kupiec z Kościana
– Piotr Włodarczak, rolnik z Borowa
– Czesław Włodarczak, syn rolnika z Borowa
– Stanisław Wojciechowski, robotnik z Darnowa
– Jan Żółtowski, urzędnik gospodarczy z Sepna