Restauracje w Kościanie zostały zwolnione z opłaty alkoholowej

Rada Miejska Kościana na dzisiejszej sesji przegłosowała jednogłośnie uchwałę o zwolnieniu z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Uchwała odnosi się do lokali gastronomicznych, które w związku z ograniczeniami związanymi z lockdownem, nie mogą obecnie prowadzić sprzedaży alkoholu. Jak wiadomo, restauracjom wolno w tej chwili sprzedawać jedzenie wyłącznie na wynos, bez konsumpcji na terenie lokalu. Sprzedaż na wynos nie dotyczy natomiast alkoholu, co jest zabronione.

Kościańscy przedsiębiorcy opłaty za alkohol wnoszą jednorazowo za cały rok lub w trzech ratach. Podjęta uchwała zwalnia z pierwszej raty opłaty wnoszonej do 31 stycznia. Przedsiębiorcy, którzy już wnieśli opłatę, otrzymają jej zwrot.

Miasto szacuje, że ta decyzja spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu w wysokości około 13,5 tys. zł.

Dodajmy, że możliwość zwolnienia z opłat umożliwia samorządom ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O to zwolnienie apelowali kościańscy przedsiębiorcy. Interpelację w tej kwestii skierowaną do burmistrza wystosował również radny Patryk Piasecki.

Na podobne zwolnienie zdecydowała się również m.in. gmina Śmigiel, a dotyczy ono II i III raty wnoszonych do 31 maja i 30 września br.