Remonty w Konopnickiej i w „Jedynce”

Remonty w obu kościańskich szkołach odbywają się w ramach dofinansowania z programu "Posiłek w szkole i w domu". Obie placówki otrzymały na ten cel kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Na prace remontowe w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie pozyskano 70 tys. zł. Te środki zostaną przeznaczone na remont zmywalni i jadalni oraz doposażenie kuchni. Całkowity koszt prac i doposażenia pochłonie 87 tys. zł. Brakująca kwota pochodzić będzie z budżetu powiatu kościańskiego.

Ponadto w szkole remontowane są dwa korytarze. Zostaną one wyłożone płytkami klinkierowymi, a także pomalowane. Dodatkowo w jednej z sal zamontowane zostanie okno dachowe, które doświetli pomieszczenie i zapewni odpowiednią wentylację. Koszt tych prac to 61 tys. zł.

W opinii dyrekcji szkoły remonty przeprowadzane w tym roku to kolejny etap rewitalizacji starego budynku szkoły. Mają one na celu przede wszystkim poprawę warunków w szkole, ale są też odpowiedzią na potrzeby uczniów.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie trwa remont pomieszczeń stołówki i klatki schodowej (zejścia do stołówki). Zakupione zostaną nowe meble, sprzęt i urządzenia. Koszt prac remontowych to 100 tys. zł, a kwota otrzymanej na ten cel dotacji wynosi 80 tys. zł. Pozostałą kwotę zapewni samorząd miejski.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie, UM Kościan