Remonty dróg gminnych

Został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Polnej w Kiełczewie, w ramach której ma powstać ciąg pieszo-rowerowy. Planowany jest również drugi etap przebudowy drogi Krzan-Kokorzyn, a z kolei już trwa przebudowa drogi Choryń-Granecznik.

Otwarcie ofert na przebudowę ul. Polnej i ul. Zaułek ma nastąpić 2 kwietnia, natomiast realizacja zadania przewidziana jest do końca listopada. W ramach tej inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, miejsca postojowe, wjazd do nieruchomości, ścieżka pieszo-rowerowa oraz przebudowa zjazdu z drogą wojewódzką nr 308 na drogę gminną.

Z kolei planowaną przebudowę drogi Krzan-Kokorzyn, etap II, wykona Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. Powstanie około 500 m drogi o szerokości 4 m, o nawierzchni bitumicznej, stanowiące uzupełnienie wcześniej wybudowanego kilometra tej drogi. W końcowym odcinku budowanej drogi, w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową w Kokorzynie, zaprojektowano jezdnię szerokości 5 m. W granicach Kokorzyna powstanie także chodnik o długości 68 m. Prace zaplanowano na okres wakacji letnich, a inwestycja będzie kosztowała 411 tys. zł.

Wykonawcą trwającej przebudowy drogi Choryń-Granecznik jest Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud” Gostyń sp. z o.o. W ramach zadania istniejąca nawierzchnia tłuczniowa zostanie uzupełniona, wyrównana i wyprofilowana, a następnie położone na niej zostaną warstwa wiążąca i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o szerokości 4 m. Przebudowane zostanie także włączenie tej drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 308, gdzie przewiduje się dodatkowo ułożenie siatki i krawężników betonowych na łukach oraz przebudowę przepustu.