Rekordowa liczba zatrudnionych obcokrajowców

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w ZUS na koniec kwietnia wyniosła ponad 780 tys. w skali całego kraju. W Wielkopolsce było to 86 tys.

Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wzrasta. Ilu z nich pracuje na czarno, tego nie wiemy, ale tych zatrudnionych na umowę o pracę jest sporo. W kwietniu br. liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła dokładnie 780,5 tys. i wzrosła w stosunku do marca  o 14,5 tys. Z kolei w stosunku do lutego 2020 r. zwiększyła się o 110,3 tys. Dla porównania, w 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców przekraczała 237 tysięcy.

Większość z ubezpieczonych cudzoziemców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ok. 454 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne ponad 22 tys. prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 86 tys. obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tys.). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (ponad 70 tys.), Białorusini (przeszło 4 tys.), Gruzini (2,3 tys.) oraz obywatele Mołdawii (1,3 tys.). Większość z nich ma umowę o pracę.

– W drugim kwartale 2020 r., z powodu pandemii zanotowaliśmy ostry spadek liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w naszym krajuinformuje Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. Natomiast już w drugiej połowie 2020 r. ponownie wzrosła liczba obcokrajowców. I to wzrosła do najwyższego w historii poziomu.