REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
Maciej Sibilak
redakcja@koscianiak.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ:
Milena Waldowska
m.waldowska@koscianiak.pl
Współpracownicy: Damian Szymczak, Tomasz Sibilak
REKLAMA
Milena Waldowska
reklama@koscianiak.pl
tel. 722 113 172
Kliknij, aby zobaczyć cennik reklam w gazecie i na portalu internetowym
KONTAKT Z CZYTELNIKAMI:
redakcja@koscianiak.pl
FOTOSKŁAD:
Maciej Sibilak (skład i łamanie komputerowe).
WYDAWCA:
WAYS
os. Konstytucji 3 Maja 42/9
64-000 Kościan
KOŚCIANIAK W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
facebook.com/gazetakoscianiak
DRUK:
POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów,
redagowania i opatrywania własnymi tytułami.
X