REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
Maciej Sibilak
redakcja@koscianiak.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ:
Milena Waldowska
m.waldowska@koscianiak.pl
Współpracownicy: Damian Szymczak, Katarzyna Maciejewska (Radca prawny), Tomasz Sibilak
Komunikaty prasowe prosimy przesyłać na adres e-mail: redakcja@koscianiak.pl
REKLAMA
Milena Waldowska
reklama@koscianiak.pl
tel. 722 113 172
Kliknij, aby zobaczyć cennik reklam w gazecie i na portalu internetowym
KONTAKT Z CZYTELNIKAMI:
redakcja@koscianiak.pl
KOŚCIANIAK W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
facebook.com/gazetakoscianiak
FOTOSKŁAD:
Maciej Sibilak (skład i łamanie komputerowe).
WYDAWCA:
WAYS Milena Waldowska
Kurza Góra, ul. Żwirowa 6/1
64-000 Kościan
NIP: 698-157-90-94
DRUK:
POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
ul. Malwowa 158, 60-175 Poznań/Skórzewo
Informujemy, że tytuł Kościaniak został wpisany do rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2723.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów,
redagowania i opatrywania własnymi tytułami.
X