Radny Naglik walczy o powrót neurologii do Kościana

Oddział neurologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie zlikwidowano w 2018 roku. Wielu mieszkańców do dziś nie może się z tym pogodzić. Radny miejski Łukasz Naglik postanowił zadziałać w tej sprawie.

Łukasz Naglik wystosował petycję do ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia kościańskiego oddziału neurologicznego. Jak argumentuje w piśmie do ministra, mimo upływu czasu temat nie stracił na aktualności i nadal budzi ogromne emocje wśród mieszkańców całego powiatu kościańskiego, dla których opieka neurologiczna znacznie się oddaliła. – Dowodem na to są bulwersujące przypadki, kiedy chorzy z dolegliwościami neurologicznymi z terenu powiatu kościańskiego, ze względu na brak miejsc nie są przyjmowani na oddziały neurologiczne w Lesznieinformuje w piśmie do ministra radny Łukasz Naglik.

Radny Naglik zbiera podpisy pod petycją, a zdjęcia z osobami osób z terenu powiatu, które się pod nią podpisały, publikuje na swoim profilu na Facebooku. Na profilu znajdziemy również punkty, w których można podpisać petycję.

Zdaniem radnego Naglika, to że upłynęły dwa lata od likwidacji oddziału nie przesądza jeszcze o tym, że nie ma szans na jego powrót do Kościana. – Wszystko zależy tak naprawdę od dobrej woli decydentów w ministerstwie uważa Łukasz Naglik. – Ten oddział jest bardzo potrzebny w Kościanie, jeżeli nie w pełnym zakresie, to chociaż mniejszy, gdzie pacjenci mogliby przykładowo spędzać choć kilka dni, a później być przekazywani do innych placówek.

Zanim Łukasz Naglik rozpoczął zbieranie podpisów pod petycją, wystosował wcześniej pismo do dyrektora szpitala neuropsychiatrycznego w Kościanie, Mariana Zalejskiego z pytaniami dotyczącymi likwidacji oddziału. Dyrektor przesłał szczegółową odpowiedź, w której wyjaśnia między innymi, iż obecnie oddziały neurologiczne prowadzą głównie leczenie udarów mózgu, gdyż stanowią dziś obok nowotworów i zawałów serca główną przyczynę zgonów. Z kolei szpital, na którego czele stoi, nie dysponuje odpowiednią kadrą oraz laboratorium diagnostycznym niezbędnym do powstania oddziału udarowego. – Bezpośrednią przyczyną zaprzestania działania oddziału neurologicznego WSN było wygaśnięcie umowy finansującej jego działanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu 31.3.2018 roku. Powodem zaprzestania kontraktowania oddziału był zamiar NFZ rozwijania oddziałów udarowych w ramach świadczeń hospitalizacji neurologicznej, które prowadzą leczenie trombolizą, a w przyszłości wprowadzą kurację trombektomią wyjaśnia Marian Zalejski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

Dyrektor Zalejski nadmienia również, że wcześniej Lubuski Oddział NFZ zakończył kontraktowanie oddziału neurologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.