Radni uchwalili zakaz cyrków z udziałem zwierząt

Na czwartkowej, zdalnej sesji Rady Miejskiej Kościana rada przegłosowała projekt zakazujący organizowania przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt.

Uchwała zakazuje dzierżawy i innej formy udostępniania terenów oraz dystrybucji biletów i  promocji podobnych wydarzeń.

Rosnąca świadomość opinii publicznej każe zadać pytanie o potrzebę, motywy, skutki społeczne promowania rozrywki wykraczającej daleko poza etykę i humanitarne standardy zachowań wobec zwierząt. W związku z tym apelujemy o wprowadzeniu zakazu udostępniania gruntów miejskich dla cyrków, dystrybucji biletów w szkołach, przedszkolach oraz instytucjach podległych urzędowi miastaargumentował przyjęcie uchwały radny Patryk Piasecki, który zainicjował uchwałę w imieniu Klubu Radnych Koalicja Obywatelska.

Jak zauważył radny Piasecki, taki zakaz wprowadzono już w wielu miastach w Polsce. – Poza troską o dobro zwierząt, chodzi również o odpowiednie wychowanie dzieci, które w przyszłości będą decydować o rozwoju naszego społeczeństwamówił.

Radni przegłosowali uchwałę wynikiem 19 głosów za oraz jednym przeciwnym (Wiktor Rudawski) i jednym wstrzymującym się (Zbigniew Bernard).

Dodajmy, że uchwalony zakaz dotyczy wyłącznie terenów należących do samorządu miejskiego, a nie prywatnych znajdujących się w obrębie miasta.