Radni Kościana przegłosowali likwidację filii Miejskiej Biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie prowadzi od wielu lat dwie filie – na os. Jagiellońskim oraz Piastowskim. Decyzją władz miasta popartą głosowaniem radnych obie zostaną zlikwidowane z dniem 1 lipca 2021 roku.

Powodem są oszczędności. Łączny koszt prowadzenia obu filii wynosi 150 tys. zł rocznie. Na tę kwotę składają się przede wszystkim koszty dzierżawy lokali będących własnością Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, opłaty związane z mediami oraz pensje dwóch zatrudnionych w filiach pracowników. W wyniku likwidacji placówek nie stracą oni jednak pracy, gdyż jedna osoba zostanie przeniesiona do biblioteki szkolnej, a druga zajmie miejsce pracownika przechodzącego na emeryturę w bibliotece głównej.

W uzasadnieniu uchwały zaznaczono, że likwidacja filii nie wpłynie w żaden sposób na dostępność zbiorów bibliotecznych dla mieszkańców, gdyż wszystkie zostaną przeniesione do głównej siedziby. Ponadto w uzasadnieniu czytamy: „Przypomnieć także należy, że w roku 2014 siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie przeszła gruntowny remont, co niewątpliwie wpływa na jakość usług i komfort obsługi czytelników. Przestronna biblioteka z bogatym księgozbiorem przyciąga do swej siedziby wielu czytelników, także z rejonów, w których zlokalizowano filie”. Dodajmy, że obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby starsze będą mogły dotrzeć do czytelni lub wypożyczalni korzystając z finansowanej przez miasto usługi „Taksówka dla seniora”. Ponadto w zamyśle jest również akcja “Książka dla seniora”, dzięki której seniorzy zyskają możliwość zamawiania książek, które zostaną im dowiezione do domu.

Nie wszystkich radnych przekonały jednak te argumenty. Przeciwnicy likwidacji argumentowali m.in., że filie nie ograniczają się wyłącznie do wypożyczania książek, ale prowadzone są w nich również zajęcia dla dzieci i działają kluby czytelnika. Ponadto likwidacja placówek utrudni mimo wszystko seniorom korzystanie z książnicy, a także może przyczynić się do spadku i tak kulejącego już poziomu czytelnictwa. Dodajmy, że w filii na os. Piastowskim zarejestrowanych jest w tej chwili 259 czytelników, a na os. Jagiellońskim 363. Dla porównania w siedzibie głównej mamy 3787 czytelników.

W głosowaniu nad likwidacją filii 16 radnych było za, a 5 przeciw (Marcin Betlej, Małgorzata Igłowicz-Betlej, Sławomir Kaczmarek, Łukasz Naglik, Patryk Piasecki).