Radni Koalicji chcą powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej

Kościańscy radni z klubu radnych Koalicja Obywatelska 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka złożyli na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały dotyczący powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Kościana.

Radni klubu Koalicja Obywatelska: Paweł Grodziski, Sławomir Kaczmarek, Marek Wyrzykiewicz, Patryk Piasecki.

Jak podkreślają radni klubu data złożenia projektu wraz z pismem przewodnim do przewodniczącego rady Dawida Olejniczaka oraz burmistrza Piotra Ruszkiewicza jest celowa.  – Nie jest przypadkiem, że wybraliśmy dzisiejszy dzień. Symbolicznie w Dzień Dziecka, chociaż projekt jest kierowany do kościańskiej młodzieży, a więc starszych już dzieci. Dzień ten potraktowaliśmy jako najlepszy moment, aby rozpocząć dyskusję nad tym projektem. Mamy nadzieję, że pozostali radni jak i burmistrz przychylą się tym razem do naszej propozycji tłumaczy Marek Wyrzykiewicz.

Główne motywy powołania RM przedstawił z kolei Sławomir Kaczmarek. – Jesteśmy jedyną gminą na terenie powiatu, która nie ma w swoich strukturach takiej rady. Pozostałe gminy posiadają takie gremia w swoich strukturach od wielu lat i działają one z sukcesami mówi z przekonaniem Sławomir Kaczmarek. Od samego początku tej kadencji było to naszym celem, by doprowadzić do powstania  rady. Odbyliśmy kilka spotkań z władzami Kościana w tym celu. Niestety nasze pomysły nie znalazły akceptacji w oczach władz miasta.

Radni koalicji liczą teraz na to, że przedstawiając konkretny projekt, będzie on musiał zostać poddany pod dyskusję Radzie Miejskiej. Tłumaczą, że prace nad ich autorskim projektem zahamowała nieco pandemia, gdyż sesje odbywały się zdalnie, w związku z czym radni nie mieliby możliwości swobodnej dyskusji. – Dzisiaj mamy konkretną uchwałę, z konkretnym statutem, który określa każdy obszar działania MR. Jeżeli jednak pozostali radni będą mieli inne pomysły, jesteśmy na nie jak najbardziej otwarci podkreśla Patryk Piasecki. Rada łączy ze sobą młodzież i samorząd. Tewartości się kumulują i tworzą społeczeństwo obywatelskie. Ponadto ocieplamy także takimi działaniami wizerunek miasta.

Jakie konkretne działania podejmowałaby rada, zależy już od młodych osób ją tworzących i od jej przewodniczącego. Rada byłaby samodzielnym gremium, choć mogłaby liczyć na wsparcie dorosłych opiekunów.

Zgodnie z proponowanym projektem uchwały Rada Młodzieżowa miałaby liczyć 21 członków składających się z uczniów poszczególnych szkół podstawowych (klasy VI, VII i VIII) i ponadpodstawowych (klasy I, II i III) funkcjonujących na terenie Kościana. Ponadto prawo do startowania w wyborach do rady miałaby młodzież zamieszkująca w Kościanie, ale ucząca się w szkołach poza gminą miejską. Warunkiem ubiegania się o mandat  dla wszystkich byłoby zamieszkiwanie na terenie Kościana. Wybory miałyby być przeprowadzane w szkołach, a kadencja rady trwałaby dwa lata.

Zdaniem radnych Koalicji Obywatelskiej wśród kościańskiej młodzieży nie brakuje chętnych społeczników zainteresowanych działaniem w radzie. To jednak dorośli muszą stworzyć im do tego odpowiednie narzędzia.