Rada powiatu wyraziła zgodę na przystąpienie do Klastra Energii

Rada Powiatu Kościańskiego na posiedzeniu, które obyło się 25 stycznia podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu do Klastra Energii Powiatu Kościańskiego.

Cele strategiczne klastra to m.in. zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom działającym na terenie klastra możliwości produkcji i dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej w atrakcyjnej cenie, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wydzielenie regionu zeroemisyjnego o pełnej niezależności energetycznej, a także stworzenie platformy współpracy polegającej na pozyskaniu inwestorów, rozwoju inwestycji OZE oraz rozwoju nowych technologii wodorowych. Zgodnie z deklaracją składkę roczną Powiatu Kościańskiego ustalono w kwocie 6 tys. zł netto.

W powiecie kościańskim, poza samorządem powiatowym, klaster będzie zrzeszać gminy. Gminy Kościan i Czempiń już podjęły podobną uchwałę, czyli wyrażenia zgody na przystąpienie do Klastra Energii Powiatu Kościańskiego na swoich posiedzeniach w dniu 25 stycznia. Z kolei na zaplanowanej na czwartek, 26 stycznia sesji Rady Miejskiej Kościana oraz Rady Miejskiej Śmigla radni tych gmin będą także głosować nad taką uchwałą.

W przyszłości do klastra będą mogły dołączyć również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw rolnych oraz operatorzy systemu dystrybucyjnego. Zasady funkcjonowania klastra, współpracy, wyznaczenie koordynatora oraz jego obowiązki i uprawnienia określone zostaną w porozumieniu cywilnoprawnym.

Przystąpienie przez poszczególne gminy do klastra to efekt spotkania, które odbyło się 18 stycznia w siedzibie starostwa w sprawie utworzenia i przystąpienia przez samorządy Ziemi Kościańskiej do Klastra Energii Powiatu Kościańskiego. W spotkaniu uczestniczyli włodarze wszystkich gmin tworzących powiat oraz urzędnicy ze starostwa i z urzędów gmin. Gościem spotkania był także Wojciech Chowaniak, przedstawiciel firmy DOEKO GROUP Sp. z o.o. z Węgrzyc, która koordynuje prace służące powołaniu klastra.