Rada Powiatu uchwaliła budżet

Budżet na 2019 r. uchwalono jednogłośnie na III posiedzeniu Rady Powiatu, które odbyło się 18 grudnia. I tak wydatki zarząd zaplanował na kwotę 76 040 126 zł, natomiast dochody – 79 290 126 zł.

Z kwoty wydatków 15,96 proc., czyli ponad 12 mln zł powiat planuje przeznaczyć na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W ramach tych środków ponad 1 mln zł zostanie przeznaczone na budowę boiska sportowego przy ZSP w Nietążkowie.

Z kolei na wydatki związane z drogami zaplanowano kwotę blisko 11 mln zł, z czego 7,5 mln zł to środki majątkowe. W ramach tej kwoty przebudowana zostanie m.in. droga na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz oraz Wyskoć Mała – Wyskoć do drogi powiatowej nr 3899 w Turwi.

Ponadto w budżecie na 2019 rok zapisano także pomoc dla samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy obwodnicy Kościana oraz dla samorządu miasta Kościana w wysokości 200 tys. zł na przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej na ul. Młyńskiej w Kościanie.