PUP w Kościanie pomoże młodym mamom wrócić do pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie rozpoczyna rekrutację do programu specjalnego skierowanego dla młodych mam. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie ich na rynek pracy.

Warsztaty akywizacyjne dla młodych mam w Kościanie.
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zachęca do udziału w warsztatach aktywizacyjnych dla młodych mam.

Jak wynika z analiz Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie znaczną grupę wśród osób bezrobotnych stanowią młode kobiety wychowujące małe dzieci. W warunkach rekordowo niskiego bezrobocia młode matki, które już odchowały swoje pociechy stanowią bardzo cenną grupę potencjalnych pracowników.

Część z nich chciałaby wrócić do pracy, ale nie potrafią poradzić sobie ze zorganizowaniem życia na nowo. PUP w Kościanie chce im w tym pomóc proponując udział w programie specjalnym, w ramach którego przygotuje młode mamy do podjęcia pracy i zorganizowania opieki nad dzieckiem.

Panie zakwalifikowane do udziału w programie wezmą udział w szkoleniu wyjazdowym (wraz z dziećmi) – „Motywacja jako element wzmacniający poczucie własnej wartości”. Będą mogły skorzystać z opieki trenera pracy, a także wsparcia w poszukiwaniu i podjęciu pracy.

W programie mogą wziąć udział osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie. Szczegółowe informacje można uzyskać u doradców klienta.