Przyznano stypendia dla zdolnych uczniów i studentów

Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał stypendia zdolnym uczniom i studentom z naszego powiatu. W sumie otrzymało je 111 studentów oraz 50 uczniów.

Stypendia przyznano już po raz dwunasty. W tym roku skorzystała z nich największa do tej pory grupa osób.

O stypendia dla studentów mogły ubiegać się młode osoby poniżej 25 lat, na stałe zameldowane na terenie powiatu kościańskiego, które są studentami studiów wyższych dziennych lub zaocznych na uczelniach publicznych i niepublicznych. Wnioskodawcy musieli ukończyć I rok studiów, a średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego nie mogła być niższa niż  4,50. Przy przyznawaniu stypendiów komisja uwzględniała także osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego. 

Stypendia studentom są przyznawane na okres od października do czerwca, a ich wartość wynosi 200 zł miesięcznie.

Z kolei o stypendia dla uczniów mogła ubiegać się młodzież na stałe zameldowana na terenie powiatu kościańskiego, która uczęszcza do publicznej szkoły ponadpodstawowej dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i która ukończyła pierwszy rok nauki. Średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego musiała wynosić co najmniej 5,00. Podobnie jak w przypadku studentów przy przyznawaniu stypendiów komisja uwzględniała osiągnięcia sportowe oraz w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych.

Stypendia uczniom są przyznawane na okres od września do czerwca. W tym przypadku miesięczna kwota wsparcia wynosi 250 zł miesięcznie.

Tegoroczni stypendyści wśród studentów:
Marcin Dąbrowski, Małgorzata Maik, Kamil Przybylski, Wiktoria Glinkowska, Zofia Katarzyna Szymanowska, Gustaw Tański, Magdalena Wasek, Alicja Mueller, Damian Kuraś, Monika Przybylska, Patrycja Serafinowska, Martyna Gruszka, Julia Sołtysiak, Klaudia Pudurek, Jagoda Musielak, Maja Bultrowicz, Agnieszka Hałas, Sylwia Piotrowska, Julia Olejnik, Julia Adamczak, Kamil Czaiński, Dariusz Piotrowski, Oliwia Konieczna, Aleksandra Nowak, Monika Kaczmarek, Elwira Dudzińska, Katarzyna Golec, Bartosz Przybył, Dominika Kulczycka, Klaudia Wojtkowiak, Jagoda Maria Maćkowiak, Milena Szymczak, Dominika Skrzypczak, Nadia Boińska, Jędrzej Smok, Alicja Piotrowska, Dominika Szynkowska, Dariusz Wojciech Ptaszyński, Paulina Nowak, Katarzyna Skrobała, Jagoda Rajewska, Joanna Katarzyna Kustosz, Julia Magdalena Janowicz, Jakub Grześkowiak, Dawid Murek, Wiktoria Keller, Sylwia Dąbkowska, Kacper Antoni Otto, Agnieszka Olejnik, Tymoteusz Lis, Zofia Michalczyk, Aleksandra Pacholczyk, Wiktor Zborowski, Patryk Maćkowiak, Marcin Tomasz Kaczmarek, Joanna Ambroży, Karolina Kubacka, Anita Adamczewska, Dagmara Koczorowska, Izabela Rodziak, Wiktoria Skrzypek, Iwo Naglik, Zuzanna Gościniak, Zofia Szymkowiak, Bartłomiej Langner, Edyta Jankowiak, Aleksander Papież, Marlena Bryszak, Adrianna Wojciechowska, Iga Paulina Paluszkiewicz, Michalina Grabowska, Natalia Kaźmierczak, Jakub Nowak, Kornelia Jaźwińska, Julia Frąckowiak, Karolina Grzybowska, Katarzyna Banaszak, Agnieszka Bajstok, Marta Golec, Marcin Kozak, Maciej Olejnik, Alicja Suszka, Natalia Socha, Wiktoria Koler, Anna Maria Kaczmarek, Dominika Matyjaszczyk, Dorota Michalska, Weronika Rataj, Ewa Ziomek, Mateusz Bajstok, Rafał Isbrandt, Tomasz Cichocki, Weronika Sałapatek, Jagoda Sikora, Maria Marciniak, Stanisław Kiszka, Natalia Kamińska, Alicja Lewandowska, Weronika Wyrzykiewicz, Piotr Michałowski, Mariusz Sikorski, Wiktoria Snuszka, Alicja Morawska, Stanisław Grzymała, Magdalena Bródka, Natalia Czech, Adrianna Tomasik, Aleksandra Przybyła, Oskar Wieczorek, Sandra Gierczyńska, Wioletta Jankowska.

Tegoroczni stypendyści wśród uczniów:
Joanna Hałasowska, Weronika Magdalena Stefan, Daniel Michalak, Zuzanna Kaczór, Anna Wilkowska, Maria Jankowska, Joanna Licha, Martyna Buchert, Dawid Bugajewski, Laura Barłożyk, Maja Wielińska, Maria Kornobis, Eryk Marek Maćkowiak, Wiktoria Wieszczeczyńska, Gabriela Bardyan, Alicja Anna Glapiak, Natalia Kwaśniewska, Łukasz Ciorga, Anna Tomaszyk, Joanna Nowak, Natalia Bąk, Julia Grypczyńska, Marietta Kasperek, Natalia Szymańska, Hubert Kazimierz Baranowski, Jan Patryk Zientek, Aleksandra Nowak, Zofia Duda, Michał Idziak, Joanna Glapiak, Adrianna Nowak, Daria Włodarczak, Klaudia Piskorz, Alicja Michalak, Karina Maria Pieśniak, Agata Kurowska, Wiktoria Przybyła, Maria Wędzińska, Zuzanna Glinicka, Marta Zalesińska, Wiktoria Przybylska, Joanna Banaszak, Zofia Zborowska, Zuzanna Ruskowiak, Karolina Boińska, Alicja Chrzanowska, Mateusz Stanisławski, Dominika Nowak, Maria Trzcińska, Adam Antoni Kaczmarek.