Przymiarki do przebudowy ul. Żółtowskiego

Do 8 lutego firmy mogą zgłaszać swoje oferty w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miejski Kościana. Planowana inwestycja otrzymała dofinansowanie na realizację w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Licząca 434 m ulica Marcelego Żółtowskiego nie jest kluczowa z punktu widzenia całego Kościana, ale na pewno jest ważna dla mieszkańców tej ulicy oraz okolic.

Zakres przewidywanych prac obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz robót drogowych. Te ostatnie obejmują wykonanie podbudowy, nawierzchni chodnika, jezdni, zjazdów, zatok postojowych z kostki betonowej, budowę urządzeń spowalniających ruch oraz wykonanie oznakowania. Ponadto zamówienie obejmuje również wycinkę istniejących drzew, a następnie zasadzenie nowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu zieleni.

Na realizację zadania wyłoniony w przetargu wykonawca będzie mieć 175 dni. Dodajmy, że przebudowa tej ulicy to jedno z trzech zadań (obok termomodernizacji SP nr 1 oraz przebudowy dachu SP nr 1), na które samorząd miejski otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie do inwestycji wynosi 1,8 mln zł i pokryje znaczną część jej wartości.