Przyłapana na spalaniu odpadów doniosła na sąsiada

Kontrolę w jednym z domów w Kościanie Straż Miejska przeprowadziła w odpowiedzi na zgłoszenie mieszkańców. Kobieta w odwecie za to, że została przyłapana, doniosła na sąsiada, który również palił śmieciami.

Przyłapana na spalaniu odpadów doniosła na sąsiada

W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku kościańska straż miejska przeprowadziła 19 interwencji dotyczących kontroli palenisk, większość w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców.  W dwóch przypadkach, po pobraniu próbki z paleniska, skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kościanie.

Pierwszą z interwencji na Osiedlu Wolności przeprowadzono w odpowiedzi na zgłoszenie mieszkańców. – Po przybyciu na miejsce uwagę strażników zwróciła sterta lakierowanych mebli i płyt na posesji. Właścicielka nieruchomości zaprzeczyła, by paliła nimi w piecu. Ekspertyza laboratorium wykazała co innego. W próbce pobranej z paleniska zawartość szkodliwego tytanu przekroczyła dopuszczalną normę o ponad 400 proc. Jako źródło pochodzenia wskazano na pigmenty farb, lakiery i tworzywa sztuczne – mówi Maciej Szymczak, komendant Straży Miejskiej w Kościanie.

Sprawę skierowano do sądu. Właścicielce nieruchomości grozi teraz grzywna do 5 tys. zł. Sąd może ją też obciążyć kosztami wykonania ekspertyzy. Jeśli tak się stanie, to oprócz grzywny będzie musiała zapłacić na rzecz gminy 600 zł.

Kontrolowana mogła tego uniknąć przyznając się do spalania odpadów i przyjmując mandat w wysokości 500 zł. Pod koniec kontroli nawet się zreflektowała i była gotowa go zapłacić, ale było już za późno. Zdenerwowana całą sytuacją doniosła na sąsiada z osiedla informując strażników, że również pali w piecu odpadami. Strażnicy udali się pod wskazaną nieruchomość, gdzie także pobrali próbkę z paleniska. Badanie laboratoryjne wykazało spalanie śmieciami. W tym przypadku również skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kościanie.