Przyjemne nazwy nowych ulic w gminie

Rada Gminy Kościan nadała nazwy nowo powstałym ulicom w Nowych Oborzyskach i Turwi. Mają one miło kojarzące się nazwy.

Łącznie nazwy zyskały trzy nowe ulice w Nowych Oborzyskach oraz jedna w Turwi. Jeśli chodzi o Nowe Oborzyska dwie ulice umiejscowione są w pobliżu drogi prowadzącej od ul. Prostej w Nowych Oborzyskach do Starych Oborzysk.

W tym obszarze mamy już dwie ulice nadane. Wcześniej powstała  tam ul. Pogodna i Spokojna, a teraz  proponujemy kolejną ulicę nazwać Łagodną, a poprzeczną do niej ulicą Przyjemną. Chcemy, by te nazwy miło kojarzyły się obecnym mieszkańcom, jak i tym, którzy chcą się tam meldować. Nazwy te były ponadto konsultowane z sołtysem i mieszkańcami – mówił podczas gminnej sesji zastępca wójta Mirosław Duda.

Z kolei w innej części tej samej miejscowości, bliżej przebiegającej linii kolejowej, gdzie wyrasta kolejne osiedle domków jednorodzinnych, powstałą ulicę nazwano Rzepakową. Nazwa ta nawiązuje do istniejących już Zbożowej i Żytniej.

Ponadto nową ulicę zyskała również Turew. Tutaj wykazano się niemniejszą inwencją w nazewnictwie, bo ulica zyskała miano Ćwikłowo.