Przygotowania do remontu elewacji Urzędu przy Al. Kościuszki

Jeszcze w lutym dokonano wycinki nadmiernie wybujałej roślinności wchodzącej na ścianę budynku w Kościanie, w którym mieści się siedziba samorządu miasta i powiatu oraz Urzędu Statystycznego.

Remont bardzo zniszczonej już elewacji budynku zapowiadał na początku roku starosta Henryk Bartoszewski. Wycinka choinek i krzewów jest pierwszym elementem przygotowań do planowanego remontu.

Przede wszystkim nasadzenia w tym miejscu były już mało estetyczne. Zabierały dużo słońca, przez co na ścianach gromadziła się wilgoć tłumaczy burmistrz Kościana, Piotr Ruszkiewicz. Ponadto rośliny stanowiłyby blokadę dla ustawienia rusztowania przy remoncie.

Remont nie nastąpi wprawdzie od razu, ale wycinkę należało przeprowadzić do końca lutego, bo tak nakazują przepisy. – Remont wymaga przygotowań finansowych i organizacyjnych mówi Piotr Ruszkiewicz.Trudno już dziś powiedzieć, kiedy dokładnie on nastąpi, myślimy wstępnie wraz z powiatem o terminie wakacyjnym.

W budynku poza samorządami mieści się również Urząd Statystyczny, który dotychczas nie dokładał się do remontów. Starosta w styczniu kategorycznie zapowiadał, że albo GUS dołoży się do remontu albo będzie musiał opuścić budynek. To stanowisko podziela burmistrz Ruszkiewicz. – Nikt nie wyrzuca Urzędu Statystycznego, ale jeśli użytkowników budynku jest trzech, to wszyscy powinni dzielić się kosztami. Trwają rozmowy z centralą wojewódzką GUS-u oraz krajową w Warszawie. Mamy nadzieję, że zakończą się one pomyślnie podkreśla burmistrz.