Przekaż swój 1% podatku na Stowarzyszenie „Dać Pomoc” z Kościana

Działające na rzecz Kościana i mieszkańców całego powiatu, a także województwa Stowarzyszenie „Dać Pomoc” będzie wdzięczne za przekazanie 1 procenta podatku na swoją pomocową działalność.

Przekaż 1 proc. podatku

Stowarzyszenie „Dać Pomoc” działa od 1999 roku i jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. – Większość naszych działań jako stowarzyszenie podejmujemy dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, którzy przekazują na nasze ręce swój 1 procent podatku tłumaczy Adam Piątek, prezes Stowarzyszenia.

Wśród podopiecznych stowarzyszenia znajdują się dzieci i młodzież, którzy bardzo często wymagają stałej, kompleksowej opieki
i nie są zdolni do samodzielnego życia bez pomocy najbliższych i osób trzecich. Od dwudziestu dwóch lat swojej działalności stowarzyszenie refunduje zakup specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji, pobyty w szpitalach i na turnusach rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych, ale także wspiera koszty leczenia osób zmagających się z chorobą nowotworową oraz pomaga poprawić warunki bytowe rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

W 2020 r. udało nam się udzielić pomocy na łączną kwotę ponad 200 tys. zł, na którą składały się między innymi:

• leczenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych – 76 876 zł
• pomoc rodzinom w trudnej sytuacji bytowej – 8 564 zł
• przeciwdziałanie COVID dla szpitali, DPS i Ośrodka Rehabilitacyjnego – 31 392 zł
• specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne – 9 885 zł
• zakup wózków inwalidzkich – 9 339 zł
• zakup ciśnieniomierzy, komputera, roweru stacjonarnego – 3 339 zł
• zakup poduszek przeciwodleżynowych – 2 032 zł
• pokrycie kosztów specjalistycznej diety w przebiegu choroby nowotworowej – 18 250 zł
• pomoc rodzinie po pożarze – 5 032 zł
• zakup sprzętu do hydroterapii – 17 442 zł
• zakup sprzętu do laseroterapii i elektroterapii – 19 562 zł

Przekazując swój 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Dać Pomoc” mamy pewność, że pomoc trafi do osób najbardziej potrzebujących.

Stowarzyszenie „Dać Pomoc”
Kościan, ul. Bączkowskiego 11 a
KRS 0000064865