Przejazd i droga w Nowych Oborzyskach już gotowe [ZDJĘCIA]

Remont przejazdu w Nowych Oborzyskach został wykonany, a jego otwarcie powinno nastąpić 28 lipca. Z kolei przebudowywany przez gminę 80-metrowy odcinek drogi również jest już na ukończeniu.

Zgodnie z informacją przekazaną przez firmę Torpol, generalnego wykonawcę prowadzonych prac na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, w środę, 28 lipca nastąpi odbiór techniczny przejazdu kolejowo-drogowego. Po tej procedurze nastąpi jego otwarcie dla pojazdów.

Dodajmy, że prace zostały już zakończone, a kierowcy nieoficjalnie przejeżdżają już przez przejazd. Wykonawca nie może jednak zdjąć oznakowania dotyczącego zakazów wjazdu bez oficjalnego zakończenia inwestycji.

Tymczasem gmina Kościan przeprowadziła remont drogi w tym miejscu na odcinku od przydrożnego krzyża do przejazdu kolejowego. W ramach inwestycji wykonano odwodnienie, ponadto droga zyskała nową nawierzchnię i została poszerzona do 6 m. Wybudowano także chodnik oraz zamontowano barierki ochronne. Roboty przeprowadziło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak z Czempinia. Koszt inwestycji wyniósł 288 tys. zł.

Fot. Maciej Sibilak