Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych

Ludowe zespoły z regionu w Kościańskim Ośrodku Kultury zaprezentowały się po raz trzeci. Podczas przeglądu panowała radosna i taneczna atmosfera.

Pomysłodawcą organizowania dorocznych przeglądów jest Zespół Ludowy Kokorzynianki z Kokorzyna. W tym roku w sali widowiskowej KOK-u zdecydowano się na ustawienie długich stołów, przy których zasiedli członkowie poszczególnych zespołów racząc się wypiekami oraz kawą i herbatą. Nadało to biesiadny charakter wydarzeniu i zachęcało do wspólnych śpiewów i tańców.

Przy stołach znalazło się także miejsce dla publiczności, a część widzów zasiadła również na antresoli. Na scenie wystąpiło 14 zespołów: ,,Łagiewniczanie” z Łagiewnik, ,,Studzianna” ze Studzianny, ,,Borkowiacy” z Borka Wielkopolskiego, ,,Modrzanki” ze Stęszewa, ,,Zdrojowianie” z Grodziska Wielkopolskiego, ,,Złote Kłosy” z Bonikowa, ,,Zgoda” z Kamieńca, ,,Olbrachrowiczanki” z Sobótki, ,,Dębioki” z Dębna Polskiego, ,,Turewianki” z Turwi, ,,Wilkowianie” z Wilkowa Polskiego, ,,Granowianie” z Granowa, ,,Kokorzynianki” z Kokorzyna i “Gołaszyniacy” z Bojanowa. Każdy z zespołów po występie otrzymał pamiątkową statuetkę.