Przedszkola zawiesiły akcję protestacyjną

Cztery samorządowe przedszkola w Kościanie pracują normalnie. Akcja protestacyjna została zakończona w środę 24 kwietnia, a w Przedszkolu nr 1 już we wtorek, 23 kwietnia.

– Przedszkole funkcjonuje w swoich tradycyjnych godzinach, czyli od 6.30 do 17.00. Nie przewidujemy kontynuacji strajku, chyba że pojawią się jakieś zawirowania na szczeblu rządowym usłyszeliśmy telefonując do Samorządowego Przedszkola nr 1 im. Wandy Chotomskiej.

Do normalnego trybu pracy powróciły także pozostałe kościańskie placówki. Na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 2 Rada Pedagogiczna wystosowała informację od Komitetu Strajkowego skierowaną do rodziców. – Decyzja o dołączeniu do ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, który rozpoczął się 8 kwietnia 2019 r. była dla nas trudna, gdyż zdawałyśmy sobie sprawę, że będzie się ona wiązała z wieloma zawirowaniami dotyczącymi funkcjonowania naszej placówki, a co za tym idzie dotknie ona bezpośrednio naszych przedszkolaków i ich rodziców”– czytamy w komunikacie. – Podjęłyśmy ją jednak jako Rada Pedagogiczna jednogłośnie, gdyż zgadzamy się z postulatami związków zawodowych odnośnie ogólnej kondycji polskiej edukacji oraz warunków finansowych osób pracujących w oświacie. Jako pedagodzy  jesteśmy zobowiązani do reagowania na wszelkiego rodzaju dyskusje dotyczące oświaty, która od wielu lat tkwi w chaosie spowodowanym wprowadzaniem wielu reform.

Tymczasem nadal trwa akcja protestacyjna w szkołach podstawowych i jedynie dla chętnych uczniów prowadzona jest opieka świetlicowa bądź zajęcia opiekuńcze.

W I Liceum Ogólnokształcącym strajk został zawieszony w środę, 24 kwietnia od czwartej lekcji. Jak można jednak przeczytać w komunikacie zamieszczonym na stronie szkoły: „Strajk został zawieszony tylko w środę, 24.04.2019 – ze względu na udział Nauczycieli w Posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Informacja o funkcjonowaniu szkoły w kolejnych dniach zostanie opublikowana – gdy tylko zostanie podjęta decyzja”.