Przedszkola w gminie Kościan po 6 maja będą zamknięte

Ostateczną decyzję w kwestii otwarcia żłobków i przedszkoli podejmuje organ prowadzący. Na tej podstawie gmina nie otworzy przedszkoli.

O decyzji poinformował wójt gminy Kościan Andrzej Przybyła w skierowanym do mieszkańców komunikacie.

W związku z decyzją rządu RP o możliwości otwarcia przedszkoli i żłobków, po konsultacjach z dyrektorami naszych zespołów szkół, ze względu na brak możliwości spełnienia wszystkich wytycznych oraz zapewnienia dzieciom i wychowawcom bezpiecznych warunków do prowadzenia zajęć i sprawowania opieki, zdecydowałem o nie otwieraniu naszych przedszkoli, przynajmniej od dnia 6 majainformuje wójt.

Zatem wójt nie wyklucza otwarcia placówek dla dzieci w późniejszym terminie, ale na razie nie został on określony.