Przedłuży się budowa wiaduktu kolejowego na Gostyńskiej [ZDJĘCIA]

Nie uda się dotrzymać zaplanowanego na koniec roku terminu oddania wiaduktu kolejowego na ulicy Gostyńskiej w Kościanie. PKP PLK przewiduje, że zakończenie prac przy tej inwestycji nastąpi w I kwartale przyszłego roku.

Budowa wiaduktu kolejowego na ul. Gostyńskiej w Kościanie

Ze względu na podziemną infrastrukturę gazową, na którą wykonawca niespodziewanie natrafił w trakcie robót w miejscu nowo projektowanej jezdni, konieczne jest usunięcie kolizji wyjaśnia Radosław Śledziński, z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Wymaga to większego niż zakładano zakresu prac. W związku z tym otwarcie obiektu przewidujemy w I kwartale przyszłego roku.

Pomimo problemów prace przy budowie tunelu pod torami na ulicy Gostyńskiej w Kościanie postępują w szybkim tempie. – Konstrukcja wiaduktu jest już gotowa. Prace z wykonaniem żelbetowej konstrukcji murów oporowych wraz z ich izolacją, która zapewni odpowiednie utrzymanie obiektu, są już zaawansowane w 95 proc.tłumaczy Radosław Śledziński.Zabezpieczono już około jednej trzeciej powierzchni betonowych przed korozją. Prace w tym zakresie sukcesywnie postępują. Powstaje ponadto system kanalizacji, odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie wody deszczowej. Prace są już na ukończeniu – wykonano je w około 90 proc.

Zobacz także:
Pod wiaduktem na Gostyńskiej będzie ścieżka rowerowa

Fot. Maciej Sibilak