Przebudują drogę w Szczodrowie

Władze powiatu podpisały umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3941P Kościan – Kokorzyn w miejscowości Szczodrowo".

Droga w Szczodrowie

Wartość kosztorysowa zadania to 1 965 664 zł, a powiat kościański otrzyma dofinansowanie w wysokości 982 832 zł.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi o długości blisko kilometra. Prace obejmą poszerzenie jezdni na całej długości do 6 metrów, budowę chodnika, wprowadzenie odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, która wyeliminuje występowanie zastoisk wód opadowych i roztopowych. Ponadto wymalowane zostaną dwa przejścia dla pieszych, a jedno zostanie wyniesione. Wszystkie te czynności mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa drogi.

Przetarg na przebudowę zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2020 roku.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kościanie.