Propozycje do budżetu Kościana radnych Koalicji Obywatelskiej

Radni miejscy zrzeszeni w Klubie Radnych "Koalicji Obywatelskiej" złożyli kilka propozycji do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Propozycja projektu musi powstać do 15 listopada.

Wniosek z propozycjami budżetowymi Klub Radnych KO złożył już 20 września. Teraz natomiast radni zrzeszeni w klubie postanowili poinformować o nich mieszkańców. – Wsłuchiwaliśmy się w głosy mieszkańców. Rozmawialiśmy z wieloma osobiście, telefonicznie czy też poprzez media społecznościowe. Na tej podstawie wybraliśmy pewne propozycje, które w naszej ocenie są godne akceptacji z punktu widzenia samorządu, a z drugiej strony spełniałyby oczekiwania mieszkańców naszego miasta – podkreśla radny Sławomir Kaczmarek. Radny dodaje, że propozycje wynikają także z potrzeby bycia inicjatorem zmian w mieście. – Nie chcemy być sprowadzeni wyłącznie do roli akceptanta decyzji władz miasta, które w tej chwili rządzą, ale też mieć wpływ na rozwój infrastruktury miejskiej, ale też inne sprawy.

Radni Klubu KO ubolewają, że nie ma w naszym mieście budżetu obywatelskiego. Wnioskowali o jego wprowadzenie w marcu, ale burmistrz uznał wówczas, że Kościan jest na tyle małym miastem, iż nie ma takiej potrzeby, a uchwała budżetowa jest konsultowana z radnymi rady osiedli, którzy stanowią najszybszą rolę przekaźnika potrzeb społecznych, a także z kierownikami jednostek organizacyjnych i wydziałów.

We wniosku złożonym przez radnych Klubu KO propozycji do budżetu jest kilka. Każdą z nich uzasadniono i podano szacunkowy koszt jej realizacji. A jakie to propozycje?

Toalety miejskie

Zgodnie z propozycją radnych toaleta mogłaby stanąć na skrzyżowaniu Wałów Żegockiego i ul. Wrocławskiej w miejscu po zlikwidowanym niedawno kiosku z prasą, który obsadzono zielenią.  Za tą lokalizacją przemawia fakt łatwej dostępności, a także wybudowanej nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, która powstała w związku z rewitalizacją ul. Wrocławskiej. Toaleta mogłaby być jednostanowiskowa, ale czynna całą dobę. Szacunkowy koszt jej postawienia to 180 tys. zł.

Remonty i budowa chodników

Wyremontowane miałyby zostać chodniki na ulicach Żwirki i Wigury, Traugutta oraz Powstańców Wlkp. Ponadto mając na uwadze sugestie mieszkańców, zasadne jest wybudowanie chodnika w ciągu ul. Fellmanna, która jest drogą nieutwardzoną. Łączny koszt tych zadań to niecałe 700 tys. zł.

Stacje naprawy rowerów

Radni proponują dwie samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Jedna miałaby stanąć na parkingu przy dworcu PKP, a druga na Wałach Żegockiego przy skrzyżowaniu z ul. Strzelecką. Ich szacunkowy koszt to 10 tys. zł.

Kolumbarium

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym pozwoli na zwiększenie miejsc na pochówek, a także wpłynie na zmniejszenie kosztów pochówku. Z pytaniami o możliwości budowy kolumbarium zwracali się w indywidualnych  rozmowach mieszkańcy. Szacunkowa kwota związana z tym postulatem to 100 tys. zł.

Oświetlenie streetworkout

Zdaniem radnych siłownia w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu rekreacyjnego Łazienek cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na umiejscowienie wzdłuż trasy spacerowej. Niestety miejsce to jest słabo oświetlone, co uniemożliwia korzystanie z niego w godzinach wieczornych, szczególnie wiosną czy jesienią. By to zmienić, wystarczy zamontowanie odpowiedniej lampy, której koszt wyniósłby około 5 tys. zł.

Zwolnienie z podatku od fotowoltaiki

Zwolnienie z podatku miałyby być nieruchomości z zainstalowaną fotowoltaiką, pompą ciepła, rekuperatorem, gruntowym wymiennikiem ciepła lub kolektorem słonecznym. Zdaniem radnych Kościan powinien stawiać na odnawialne źródła energii i wspierać w takich działaniach mieszkańców. Szacunkowa kwota związana z wprowadzeniem takiego rozwiązania to 75 tys. zł.

Propozycje do uchwały budżetowej po podliczeniu wynoszą około 1 mln zł, co stanowi około 5 proc. tegorocznych wydatków inwestycyjnych. Radni podkreślają, że będą zadowoleni, jeśli choć niektóre z propozycji zostaną uwzględnione. Jeśli jednak tak się nie stanie, będą zmuszeni proponować poprawki do budżetu lub zamiennie forsować swoje w miejsce innych propozycji.

Zobacz także:
Polska 2050 składa wniosek do budżetu Kościana