Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych [ZDJĘCIA]

W poniedziałek, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielewie miało miejsce uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu kościańskiego.

Promesy wręczył minister Jan Dziedziczak w towarzystwie włodarzy gmin i powiatu kościańskiego, komendantów gminnych związków ochotniczych straży pożarnych, przedstawicieli powiatowej i wojewódzkiej państwowej straży.

W powiecie kościańskim dofinansowanie otrzymały 32 jednostki OSP na łączną kwotę blisko 198 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków MDP oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków MDP.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami MDP mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

5 września br. Rada Ministrów podjęła w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Zdjęcia: KP PSP w Kościanie