Problemy z oknami w budowanym przedszkolu

Przeciąga się budowa przedszkola na os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie, która spowodowana jest zamontowaniem przez wykonawcę okien niezgodnych z parametrami określonymi w projekcie.

Budowa przedszkola na os. Konstytucji 3 Maja w Kościanie.

Z uwagi na fakt, że obiekt budowany jest w technologii pasywnej, zastosowane materiały budowlane muszą być zgodne ze ściśle określonymi normami. Jeżeli chodzi o okna, powinny one mieć odpowiednią przenikalność ciepła szyb oraz ram.

Wyłoniony w przetargu wykonawca podpisał umowę na początku marca. W trakcie wykonywania prac został wezwany przez projektanta do przedstawienia obliczeń energetycznych dla poszczególnych okien. Niestety okazało się, że żadne z okien nie spełnia wytycznych zapisanych w dokumentacji. – Podjęliśmy długotrwałe rozmowy z wykonawcą, co może w tej sytuacji zrobić wyjaśnia Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza Kościana.Zaproponował rozwiązanie, że zostawi obecne okna, a w zamian wykona dodatkowe prace polegające na wyposażeniu wewnątrz. Absolutnie nie możemy przyjąć takiego rozwiązania, bo jest ono niezgodne z procedurą zamówień publicznych. Obliguje nas umowa, a wykonawca miał zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

Tymczasem minęło już dwa i pół miesiąca od terminu wyznaczonego na zakończenie zadania. Z tego powodu władze miasta przygotowują się do odstąpienia od umowy i rozpisania nowego przetargu. Wykonawcy grozi kara w wysokości 10 proc. wartości umowy za konieczność odstąpienia od umowy plus kara za nieterminowe wykonanie inwestycji. Będzie musiał również zdemontować okna. – Dla miasta oznacza to koszt społeczny związany z przedłużającą się budową obiektu, ale jeśli teraz wszystko pójdzie sprawnie, w przyszłym roku zakończymy budowędeklaruje wiceburmistrz.