Prace przy mostkach

Prace przy mostkach idą pełną parą.Właśnie zainstalowano balustradę, pozostają jeszcze elementy wykończeniowe.

mostkiZgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć budowę kładki na Kanale Obry i Ulgi do końca lipca. Koniec tego etapu nie oznacza jednak otwarcia całego terenu, gdyż będą realizowane kolejne prace polegające m.in. na wyprofilowaniu i podniesieniu ścieżek prowadzących do kładki. Jest to konieczne z uwagi na położoną wyżej niż dotychczasowe mostki kładkę. Wynika to z kolei wytycznych przekazanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, który narzucił te wysokości, badając stosunki wodne w ostatnich latach.

Przewidziany jest także montaż oświetlenia, a na samym końcu nowe nasadzenia. –Teren ten będziemy mogli otworzyć późną jesienią albo nawet wczesną zimą – zapowiedział podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej zastępca burmistrza Maciej Kasprzak.