Powstała koncepcja budowy warsztatów przy „Ratajczaku”

Zarząd Powiatu Kościańskiego przygotował koncepcję budowy Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

Obecnie warsztaty szkolne, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu mieszczą się przy ul. Młyńskiej. Ich stan nie spełnia oczekiwanych warunków kształcenia. Budowa nowych warsztatów przy szkole ma poprawić komfort i umożliwić lepszą i sprawniejszą komunikację między budynkami szkolnymi. Co istotne, na czas budowy warsztatów nie będzie trzeba zawieszać praktycznej nauki zawodu, a uczniowie nadal będą mogli korzystać z infrastruktury znajdującej się przy ul. Młyńskiej.

Koncepcja zakłada powstanie dwukondygnacyjnego budynku, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 1050 m kw. Obiekt zostanie połączony ze szkołą na poziomie pierwszego piętra. Budynek wyposażony zostanie w windę. Na parterze, poza zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczeniami technicznymi, kotłownią oraz korytarzami z holem, znajdą się przede wszystkim pracownie nauki zawodu. Będą to: pracownia cnc wraz z pracownią komputerową, pracownia budowlana, spawalnia oraz dwie pracownie obróbki ręcznej. Na piętrze budynku znajdą się pracownie: fryzjerska, mechatroniczna (hydrauliczna i pneumatyczna), elektryczna, rysunku technicznego oraz gazownicza. Poza pracowniami znajdą się tam również sekretariat i gabinet kierownika, pokój nauczycielski, stołówka, pomieszczenia techniczne i socjalne oraz zaplecze szatniowo-sanitarne.

Postawienie nowego budynku odbędzie się kosztem istniejącego boiska wielofunkcyjnego do 36 m długości oraz przeniesienie Otwartej Strefy Aktywności. Konieczność zmniejszenia boiska od początku budziła wątpliwości wśród radnych. Pisaliśmy o tym w artykule: Spór o warsztaty szkolne przy „Ratajczaku”. Mając jednak na uwadze zawodowy profil szkoły oraz zdając sobie sprawę z coraz większej konkurencyjności szkół o podobnym profilu w okolicy, Zarząd Powiatu Kościańskiego uznał, że korzyści, jakie przyniesie szkole budowa nowoczesnego Centrum Kształcenia Praktycznego zdecydowanie przysłaniają stratę w postaci pomniejszenia powierzchni boiska.

Zarząd planuje w tym roku przygotować niezbędną dokumentację techniczną oraz ogłosić przetarg na budowę, która miałaby się rozpocząć w 2022 r., a zakończyć w 2023 r. W grudniu zarząd złożył wniosek o dofinansowanie budowy Centrum Kształcenia Praktycznego do

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej. Wniosek niestety nie otrzymał dofinansowania rządowego. Oznacza to, że całość inwestycji będzie finansowana z budżetu powiatu.