Powiatowy zarząd PiS-u nie zgadza się ze starostą

Zdaniem szefa powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, Stefana Żurkiewicza oraz członkini zarządu, Doroty Słowińskiej starosta kościański Henryk Bartoszewski nie ma racji uważając, że rząd zabiera Polsce samorządność.

Członkowie PiS-u odnoszą się do listu starosty Henryka Bartoszewskiego wystosowanego do mieszkańców z okazji 30 lat samorządności w Polsce. List został opublikowany na stronie internetowej powiatu kościańskiego. – Niestety w ostatnich latach niezależność i kompetencje władz lokalnych są podważane. Rządzący chcą zaprzepaścić dorobek lokalnych wspólnot i myślą o centralizacji. To niebezpieczny kierunekocenia starosta.

To właśnie do tych słów odnoszą się członkowie struktur powiatowych PiS. – Z pewną dozą rozczarowania zapoznaliśmy się z listem Pana Starosty Henryka Bartoszewskiego z okazji omawianej rocznicy. W liście tym Pan Starosta dokonuje bowiem pewnej „sztuczki”. Mianowicie mówi o tym, że „wolność to samorządność”, po czym wykorzystuje tę wyjątkową okazję, aby zarzucić rządowi, że „myśli o centralizacji”. Skoro samorząd to wolność, a rząd chce przez centralizację ten samorząd nam odebrać, to znaczy, że rząd chce nam odebrać wolność podkreślają w wystosowanym przez siebie piśmie Stefan Żurkiewicz i Dorota Słowińska.

Dalej argumentują:Słyszymy ten przekaz od 2015 roku. Już prawie pięć lat rząd nam odbiera tę wolność, ale nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie jak to się objawia, podobnie jak Pan Starosta nie potrafi powiedzieć dlaczego sądzi, że rząd „myśli o centralizacji”. Chcielibyśmy, aby Pan Starosta przytoczył choć jeden artykuł jakiejkolwiek ustawy, który udowodniłby „myślenie o centralizacji”, ale tak oczywisty argument w tym liście się nie pojawia.

Pismo przesłane do mediów Stefan Żurkiewicz i Dorota Słowińska kończą stwierdzeniem: – W Polsce mamy władze samorządowe i centralne, które zawsze powinny ze sobą współpracować dla dobra nas wszystkich, a nie się wzajemnie zwalczać i fałszywie oskarżać. Jedna i druga strona musi być gotowa do tego, aby sobie pomagać i szukać kompromisu.

Czy będzie kolejna odpowiedź starosty na te zarzuty, tego nie wiemy. Przypomnijmy, że poza szefowaniem PiS-owi w powiecie, Stefan Żurkiewicz pełni również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego, a Dorota Słowińska jest radną Rady Powiatu. PiS jest z kolei w koalicji ze Stowarzyszeniem Porozumienie Ziemia Kościańska, którego przewodniczącym jest obecny starosta Henryk Bartoszewski.