Powiatowe inwestycje z „Polskiego Ładu”

Samorząd powiatu kościańskiego jest w trakcie realizacji dużych zadań inwestycyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Dzięki przygotowanej dokumentacji oraz dobrze napisanym wnioskom udało się pozyskać wsparcie w wysokości ponad 29,7 mln zł.

Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie wraz z zakupem wyposażenia. Dokumentacja projektowa jest już gotowa, trwa opracowywanie dokumentacji na wyposażenie pracowni. Po zebraniu kompletu dokumentów samorząd powiatowy ogłosi przetarg. Realizacja zadania zaplanowana jest na trzy lata. Przetarg ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku, natomiast budowa rozpocznie się w przyszłym i będzie musiała się zakończyć w czerwcu 2024 roku. Kosztorysowa wartość całego zadania to 11 mln zł, przy czym rządowe wsparcie wyniesie 85 procent.

Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym w zakresie oświaty będzie zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja elewacji w placówkach oświatowych powiatu kościańskiego. To zadanie – podobnie jak budowa CKP – otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 5,5 mln zł, wartość dofinansowania wyniesie blisko 5 mln zł. To zadanie będzie składać się z dwóch elementów. Pierwszy z nich polegać będzie na poprawieniu efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie, a drugi na modernizacji elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. W tej chwili trwają parce nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada 2023 r.

Zarząd Powiatu Kościańskiego, aplikując o środki zewnętrzne, nie zapomina także o modernizacji dróg. Obecnie trwają prace przy rozbudowie i przebudowie dróg powiatowych nr 3919P i 3902P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 432 przez Zbęchy, Zbęchy Pole, Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej nr 308. Prace muszą się zakończyć do 31 października br.

W lipcu starosta i wicestarosta odebrali z rąk minister Marleny Maląg promesę na ponad 6,8 mln zł z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na odcinku Turew – droga wojewódzka nr 308 – Kopaszewo. Kosztorysowa wartość zadania to 7 mln zł. Inwestycja musi zostać zrealizowana do końca października 2023 r.