Powiat kupił pałac w Jarogniewicach

Po latach starań Zarząd Powiatu Kościańskiego kupił pałac wraz z przypałacowym majątkiem, gdzie znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

Umowę kupna wicestarosta Zbigniew Franek i członek zarządu Michał Jurga zawarli ze spadkobiercą dawnych właścicieli pałacu w piątek, 22 stycznia.

Wysiłki samorządu powiatu kościańskiego dotyczące uregulowania kwestii własnościowych pałacu w Jarogniewicach trwały od wielu lat. Już w 2001 roku wojewoda wielkopolski zawiadamiał starostwo oraz Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach o wszczęciu postępowania w sprawie uznania, że nieruchomość, w której mieści się DPS, nie podpada pod dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej. Dekret ten dawał władzy prawo do przejęcia całego mienia właścicieli ziemskich. Z czasem zmieniła się linia orzecznictwa i zaczęto przyjmować, że nie wszystkie dwory i pałace podlegały wywłaszczeniu.

W myśl dekretu pełnomocnik rodziny Żółtowskich – byłych właścicieli zespołu pałacowo-parkowego Jarogniewicach – wystąpił do wojewody o stwierdzenie, że majątek w Jarogniewicach nie podlegał przepisom dekretu.

Sprawą pałacu na przestrzeni lat zajmowali się m.in. Wojewoda Wielkopolski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Skarbu, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny.

Powiat kościański za działkę o powierzchni 6,28 ha wraz ze znajdującymi się na niej nieruchomościami zapłaci 3 mln zł. Zakup nieruchomości reguluje prawa własności i roszczenia reprywatyzacyjne. Ponadto pozwoli na niezbędne inwestycje w DPS-ie, a przede wszystkim zabezpiecza miejsce życia i stabilizuje sytuację mieszkańców tego miejsca.