Powiat kupił nieruchomość od zakonnic

Powiat Kościański zakupił od Zgromadzenia Sióstr działkę wraz z trzema budynkami za 1,2 mln zł. Dzięki tej inwestycji możliwy będzie kompleksowy remont oddziału paliatywnego kościańskiego szpitala.

Umowę sprzedaży zawarto 23 października. Tym samym Zarząd Powiatu Kościańskiego zrealizował uchwałę Rady Powiatu Kościańskiego z 23 września br. w sprawie zgodny na zakupienie przez Powiat Kościański nieruchomości znajdującej się w Kościanie od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej.

W wyniku prowadzonych wcześniej negocjacji kościański samorząd za nieruchomość zapłacił 1,2 mln zł, a pieniądze zostały przekazane 28 października. Kupiona nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2301 m kw. i trzy znajdujące się na niej budynki. Są to: budynek szpitalny o powierzchni ponad 765 m kw., w którym znajduje się oddział paliatywny, budynek mieszkalny o powierzchni 601 m kw., w którym mieszkały siostry oraz budynek, w którym znajduje się szpitalna izba przyjęć o powierzchni 132 m kw. Transakcją nie została objęta natomiast kaplica przy domu sióstr.

 Zakup działki wraz z zabudowaniami reguluje prawa własności, a przez to pozwoli na przeprowadzenie kompleksowego remontu oddziału paliatywnego. Tempo realizacji planów remontowo-inwestycyjnych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wynikających z niej bieżących potrzeb.

Przypomnijmy, że Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia podjęło decyzję o sprzedaży nieruchomości i opuszczeniu Kościana przez cztery mieszkające tu siostry. Decyzji władz zakonu nie zmieniła prośba podpisana przez kilka tysięcy kościaniaków o pozostawieniu Szarytek w Kościanie, w innym lokalu.

Zobacz także:
Siostry zakonne będą musiały opuścić Kościan