Poszukiwani wolontariusze do domów opieki społecznej

Chodzi o dwa domy w Jarogniewicach i w Mościszkach, które są prowadzone przez samorząd powiatu kościańskiego. Na razie chodzi o stworzenie listy osób gotowych do pomocy.

Potrzeba poszukiwania wolontariuszy wynika z obserwacji obecnej sytuacji domów pomocy społecznej w Polsce. Na razie obydwa domy opieki w powiecie radzą sobie własnymi zasobami pracowników, ale może się zdarzyć, że będzie potrzebna dodatkowa pomoc. Lista osób gotowych do pomocy w chwili, kiedy przyjdzie taka potrzeba, zdecydowanie ułatwi sprawne działanie.

W Jarogniewicach mieszkają głównie osoby z problemami ze wzrokiem, w Mościszkach osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Chętni wolontariusze, którzy będą gotowi pomóc, proszeni są o kontakt z Biurem Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kościanie pod numerem telefonu 65 512 08 25 wew. 28 lub 32.