Postępy przy tworzeniu nowego punktu szczepień w szpitalu

W szpitalu powiatowym w Kościanie organizowany jest drugi punkt szczepień (PSP), który będzie się mieścił w pomieszczeniach po bufecie. Dodatkowy punkt powstanie również w hali sportowej Herkules w Czempiniu.

Przypomnijmy, że dodatkowe punkty są tworzone w ramach Narodowego Programu Szczepień opracowanego przez rząd. Docelowo w każdym powiecie lub mieście na prawach powiatu mają działać dwa duże punkty szczepień funkcjonujące jako Punkty Szczepień Powszechnych (zwanych również masowymi).

Nowy punkt będzie się mieścił w pomieszczeniach po bufecie kościańskiego szpitala. Obecnie trwają prace remontowo-przygotowawcze, a koszty przygotowania i organizacji tego punktu pokryje samorząd powiatu kościańskiego.

Ponadto dodatkowy punkt szczepień zostanie zorganizowany w hali sportowej Herkules w Czempiniu. Ten punkt będzie obsługiwany przez Przychodnię Zespołu Lekarza Rodzinnego Silva w Czempiniu. Koszty organizacji tego punktu wziął na siebie samorząd gminy Czempiń.

W założeniu rządu Punkty Szczepień Powszechnych mają być w stanie szczepić dziennie znaczną liczbę osób. W przypadku miast do 50 tys. wydajność ma wynieść minimum 200 dawek dziennie.

Dodajmy, że szefowie poszczególnych gmin powiatu kościańskiego zaproponowali staroście także inne możliwe lokalizacje PSP w swoich gminach. Włodarze gmin podkreślili jednocześnie konieczność obsadzenia tych punktów personelem medycznym z kościańskiego szpitala. Takie rozwiązanie jednak na obecną chwilę nie wchodzi w grę z powodu niewystarczającego personelu. Część pracowników szpitala obsługuje już bowiem istniejący Punkt Szczepień Populacyjnych, a część zostanie oddelegowana do nowego punktu. Ponadto wojewoda oddelegował wybranych pracowników kościańskiego szpitala do pracy na terenie szpitala tymczasowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich.