Postępy przy remoncie Szkoły Podstawowej nr 4

Od wakacji trwa remont Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie. Prace zewnętrzne związane z budynkiem zmierzają ku końcowi. W środku roboty również postępują, choć tu zostało jeszcze trochę do wykonania.

Elewacja zewnętrzna budynku szkoły jest już w zasadzie skończona. Zostało jedynie wykończenie niewielkiego łącznika, ale są to już drobne prace. Ponadto trwają roboty związane z podnośnikiem pod nowe schody, pojawi się przy nich jeszcze balustrada. – W międzyczasie pojawił się problem związany z rurami doprowadzającymi wodę do hali sportowej. Były one posadowione tak blisko muru szkoły, że kolidowały z pracami mającymi na celu ocieplenie fundamentu szkoły. Żeby nie stać więc z robotą, podjęta została decyzja o wymianie tych rur na nowe. Zostało to już zrealizowanetłumaczy Kinga Czarnecka, zastępca burmistrza Kościana.

Na dzień dzisiejszy można więc powiedzieć, że budynek jest już szczelny – zostało wymienione pokrycie dachowe, a także okna i wszystkie instalacje. Jest nowa kotłownia i prawie skończona elewacja zewnętrzna. Miasto jest ostrożne w podawaniu jakichkolwiek terminów, ale w grudniu prace związane z zewnętrzną częścią budynku powinny się zakończyć.

Z kolei w środku potrzeba jeszcze trochę czasu, ale wiele rzeczy już zostało wykonanych, szczególnie w piwnicy, gdzie znajduje się kilka sal lekcyjnych i biblioteka oraz na drugim piętrze. Ponieważ remont jest kompleksowy, przed nami jeszcze przetargi na kolejne etapy renowacji szkoły, które ruszą już raczej od wiosny.

Na razie przeprowadzane prace finansowane są z budżetu miasta, a pochłonęły już 2 mln zł. Samorząd ubiega się jednak o dotację. W drugiej połowie października ogłoszono wyniki konkursu z funduszy norweskich, gdzie Kościan znalazł się na liście rezerwowej. Miasto oczekuje ponadto w tej chwili na ogłoszenie naboru na środki unijne z WRPO, w którym złoży wniosek na termomodernizację obiektu. Dofinansowanie będzie mogło przy tym objąć prace, które już zostały wykonane oraz jeszcze planowane.