Postępy prac na Rynku i Wrocławskiej [ZDJĘCIA]

Aktualnie trwają prace podziemne w obszarze ulicy Wrocławskiej, które pomału przesuwają się w kierunku Rynku. Wymieniane są trzy sieci.

Kościan. Postępy prac na Rynku i Wrocławskiej

Podlegające wymianie sieci to wodociągowa, sanitarna i deszczowa. Wykonawca co jakiś czas napotyka na kolizje, które wynikają przede wszystkim z tego, że Wrocławska jest bardzo wąską ulicą.

Lada moment rozpoczną się prace związane z wymianą sieci na Rynku. Na swą kolej czeka także sieć gazowa. Znajduje się ona w chodniku, więc dopiero w momencie rozbiórki tego fragmentu, zaczną się roboty związane w pierwszej kolejności ze sprawdzeniem sieci. Jeżeli po przejrzeniu, będzie w dobrym stanie, zostanie tylko zaizolowana. Chociaż pewne fragmenty mają zostać poddane wymianie.

W miarę pojawiania się kolejnych wykopów prowadzone są również prace archeologiczne.

Fot. Maciej Sibilak