W porozumieniu sukces

O programie wyborczym, kluczowych inwestycjach i wizji zarządzania miastem rozmawiamy z Piotrem Ruszkiewiczem, kandydatem na burmistrza Kościana z ramienia Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska.

– Zacznijmy od głównych punktów Pańskiego programu wyborczego. Jakie postulaty znajdują się na liście priorytetów?
– Zamierzam zakończyć prace nad zieloną osią miasta, której zwieńczeniem będzie gruntowna rewitalizacja Łazienek spinająca malowniczy trakt spacerowy wzdłuż całego kościańskiego Kanału Obry. Będę zabiegał o jak najszybszą realizację północnej obwodnicy Kościana, która wyprowadzi z miasta, uciążliwy dla mieszkańców, ruch tranzytowy. Na liście moich priorytetów znajduje się też kontynuacja budowy dróg miejskich, termomodernizacja budynku i sali sportowej Zespołu Szkół nr 4 wraz z budową boiska wielofunkcyjnego oraz remont dachu Zespołu Szkół nr 1. Niemniej ważne jest też dokończenie rozpoczętych już inwestycji, budowy przedszkola wraz ze żłobkiem na osiedlu Konstytucji 3 Maja i kolejny etap modernizacji stadionu. Zamierzam też kontynuować inwestycje na kościańskim basenie. Od lat środowisko tenisowe w Kościanie zabiega o wybudowanie krytych kortów. Przeanalizowałem koszty i jestem przekonany do tego projektu. Dużą wagę będę przykładał do współpracy z naszym najlepszym sąsiadem – gminą Kościan. Wspólnie z wójtem wyjdziemy z inicjatywą uruchomienia komunikacji publicznej, która obejmie swym zasięgiem nie tylko miasto. Chcąc wykorzystać szansę jaką niesie ze sobą budowa drogi S5, podejmiemy działania na rzecz przyciągnięcia inwestorów. Nie można przy tym zapominać o naszych rodzimych przedsiębiorcach.

– Jakimi kryteriami zamierza się Pan kierować przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw miejskich?
– Najważniejszym elementem mojej wizji miasta jest zgoda i porozumienie w pracy na rzecz Kościana, bo zgoda buduje, a bezsensowne waśnie niszczą. W zarządzaniu miastem ważny jest też umiar i konieczność utrzymania w ryzach miejskiego budżetu. Uczestniczyłem w oddłużaniu miasta. Pamiętam jak wiele wysiłku i wyrzeczeń kosztował nas ten proces. To żaden problem przedstawić wydumaną wizję zagospodarowania przestrzeni. Sukcesem jest zdobyć na te projekty środki. Dzięki dofinansowaniu z zewnątrz przeprowadzamy gruntowną renowację przebiegających przez miasto terenów zielonych – bulwaru i Łazienek. Rozbudowujemy Kościański Ośrodek Kultury, w którym powstanie m.in. sala kinowa oraz kawiarnia. Projekt ten przewiduje także renowację parku sąsiadującego bezpośrednio z KOK-iem oraz skwerów zieleni na Placu Wolności. W ramach planów dotyczących modernizacji linii kolejowej E59 udało nam się przekonać inwestora do przebudowy mostków nad Kanałem Obry i budowy dużego parkingu przy dworcu PKP. Sporym sukcesem było także pozyskanie dofinansowania na gruntowną modernizację oczyszczalni ścieków. Inwestowanie wyłącznie z własnych środków jest bardzo łatwe, niestety potem brakuje pieniędzy na inne projekty.

– Sporo miejsca w przedwyborczych dyskusjach poświęca się planom dotyczącym zagospodarowania Łazienek. Realizacji jakich pomysłów w odniesieniu do tego obszaru możemy się spodziewać z Pańskiej strony?
– Zacznę od tego, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w oparciu o przygotowany przez nas projekt, na który pozyskaliśmy unijne dofinansowanie. Ważnym elementem rewitalizacji Łazienek będzie przywrócenie mieszkańcom, zamkniętego dotąd cypla. Zaczniemy od częściowej rozbiórki niecki po starym basenie, w pobliżu którego powstanie miejska plaża. Projekt ten przewiduje także mnóstwo różnorodnych nasadzeń. W otoczeniu atrakcyjnej zieleni, na szczycie góry Ferfeta powstanie taras wypoczynkowy, przy czym w dalszym ciągu pozostanie ona miejscem bezpiecznych zjazdów saneczkowych w sezonie zimowym. Nasz projekt przewiduje także wykonanie oświetlonej trasy rekreacyjnej dookoła południowej części Łazienek umożliwiającej bezpieczne spacery po zmroku. Ponadto rozbudowany zostanie plac do streetworkingu, który znajduje się we wschodniej części Łazienek. Zamierzam też przystąpić do uporządkowania terenu w centrum Parku Miejskiego i oświetlenia kolejnych ścieżek. Zacznę od wyburzenia budynku po dawnej dyskotece. Zgodnie z opinią techniczną sprzed 12 lat nadaje się on tylko do rozbiórki. W tym miejscu możliwe jest powstanie nowego budynku, którego funkcji nie chciałbym teraz rozstrzygać. Doprowadzę też do przebudowy mostku na wysokości Alei Lipowej. Pojawi się tam zupełnie nowa konstrukcja w kształcie łuku, która zapewni odpowiedni prześwit nad lustrem wody, umożliwiając osobom przemierzającym szlak kajakowy swobodne przepłynięcie pod mostkiem.

– Mówiąc o współpracy z gminą wspomniał Pan o planach uruchomienia komunikacji publicznej. Czym ten pomysł różni się od propozycji innych kandydatów?
– Chęć zaangażowania się w ten projekt wyraził Andrzej Przybyła, wójt gminy Kościan. Chodzi o stworzenie takiego systemu transportu, który umożliwi nie tylko wygodne poruszanie się po Kościanie, ale także po okolicznych miejscowościach. W celu ustalenia siatki połączeń, częstotliwości kursowania i zapotrzebowania na przewozy, konieczne będzie uruchomienie linii o charakterze testowym. Niezbędna jest też kalkulacja finansowa całego przedsięwzięcia, którą zamierzamy przeprowadzić. Chciałbym, aby istotnym uzupełnieniem komunikacji miejskiej był system darmowych taksówek dla seniorów, którego jestem pomysłodawcą. Uważam to za kluczowy projekt przeciwdziałający wykluczaniu najstarszych mieszkańców naszego miasta. Kolejny pomysł dotyczy uruchomienia systemu roweru miejskiego jako wygodnej alternatywy dla poruszania się po mieście samochodem.

Porozmawiajmy o planach dotyczących rewitalizacji Rynku.
– To jedna z kluczowych inwestycji dla naszego miasta. Po przygotowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji Rynku złożyliśmy wniosek o pozyskanie dofinansowania, który przeszedł już ocenę formalną. Teraz zostanie poddany ocenie merytorycznej. Konkurencja jest bardzo duża. Pula dla Wielkopolski wynosi 100 mln zł, a złożone wnioski dotyczą kwoty 10 razy większej. W razie niepowodzenia, wspólnie z powiatem będę szukał innych sposobów na sfinansowanie tego kosztownego przedsięwzięcia. Projekt rewitalizacji, oprócz gruntownej przebudowy Rynku, obejmuje także kompleksową modernizację ratusza wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych. Przy wyborze koncepcji braliśmy pod uwagę takie względy jak przejezdność przez miasto i istniejący układ handlowy. Staraliśmy się też uwzględnić różne potrzeby mieszkańców. Część z nich, w tym działający w śródmieściu przedsiębiorcy, oczekuje zachowania miejsc parkingowych, a część widzi Rynek jako wolną przestrzeń rekreacyjną. To w jakim zakresie będzie łączył te dwie funkcje pozostaje kwestią do rozstrzygnięcia. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania znaleźliśmy dodatkowe miejsce na parking w śródmieściu, który powstanie na terenie przy ulicy Księdza Prymasa Stanisława Wyszyńskiego.